Stručni i naučni skupovi

Liga Protiv epilepsije TK-a u svojim ciljevima značajno mjesto dala je stalnoj edukaciji profesionalaca, ali i aktivnom učešću na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Naše zalaganje možete pratiti na dostupnim web stranicama.

  • V Int Congress of Neurologists
    V Int Congress of Neurologists
  • EUREPA Pan European Train the Trainers course
    EUREPA Pan European Train the Trainers course
  • 29th Int Epilepsy Congress Rome 2011
    29th Int Epilepsy Congress Rome 2011